villkår for bruk

Godkjenning av vilkårene

Ved å bruke vår nettside, godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar vilkårene, vennligst ikke bruk nettsiden.

Bruk av nettsiden

Vår nettside er tilgjengelig for din personlige bruk. Du har ikke lov til å endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, gjengi, publisere, lisensiere, skape avledede verk eller selge informasjon eller tjenester fått fra vår nettside.

Eierskap av innhold

Alle rettigheter til innholdet på vår nettside, inkludert tekst, bilder, logoer, varemerker og design, tilhører oss eller våre lisensgivere. Du har ikke lov til å bruke innholdet uten skriftlig tillatelse fra oss.

Ansvar for innhold du publiserer

Du er ansvarlig for alle opplysninger, bilder og annet innhold du publiserer på vår nettside. Du godtar å ikke publisere noe støtende, uanstendig, ærekrenkende, truende, ulovlig eller annet innhold som kan medføre ansvar eller brudd på lover eller reguleringer.

Lenker til andre nettsider

Vår nettside kan inneholde lenker til andre nettsider. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse nettsidene, og inkludering av en lenke betyr ikke at vi støtter eller godkjenner innholdet på denne siden.

Endringer av nettsiden

Vi forbeholder oss retten til å endre, oppdatere eller slette informasjon på vår nettside når som helst uten varsel.

Opphør av bruk

Vi forbeholder oss retten til å opphøre din bruk av vår nettside når som helst uten varsel og uten ansvar.

Garantier

Vi gir ingen garantier om at vår nettside vil være feilfri eller at bruken vil være uavbrutt.

Ansvar

Vi er ikke ansvarlige for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, straffbare eller følgeskader som oppstår som følge av bruken av vår nettside.

Lovvalg

Disse vilkårene for bruk skal reguleres og tolkes i henhold til norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med bruken